Wensdromen

Het verkiezingsprogramma van de PVV bevat wensdromen die de oplossing voor problemen van mensen geen millimeter dichterbij brengen.

Beste PVV, beste mijnheer Wilders,

Onlangs is uw verkiezingsprogramma voor 2021-2025, ‘Het gaat om u’, gepubliceerd. Daar wil ik graag op reageren. Maar eerst wil ik me even aan u voorstellen, dat lijkt me wel zo netjes.

Ik ben wat je zou kunnen noemen typisch zo’n ‘hardwerkende Nederlander’, lange tijd werkzaam geweest in het voortgezet onderwijs, nu alweer jaren aan het werk als lerarenopleider bij de Hogeschool van Amsterdam. Ik woon jaar in een koopwoning – wel gewoon een rijtjeshuis – in een Amsterdamse wijk, die als sociaal zwak te boek staat. Dat was één van de redenen dat ik die woning kon betalen. Jarenlang woonden we in een huurwoning van 65 m2 zonder in staat te zijn een huurwoning in de vrije sector te bemachtigen. Ik ben van oorsprong van christelijken huize – mijn ouders hoorden bij de gereformeerde kerk. Ik ken de joods-christelijke traditie dus vrij goed. Ik voel mijzelf betrokken bij de samenleving en de buurt waarin ik woon, ik doe wat vrijwilligerswerk, ik houd me netjes aan de meeste wetten en regels en ik probeer een beetje aardig te zijn voor mijn medemensen. Kortom, ik ben een tamelijk gewone, ‘fatsoenlijke’ Nederlander. Daarom even deze waarschuwing vooraf. Net zoals u zich geen racisme wilt laten aanpraten, zal ik me niet laten wegzetten als ‘wereldvreemde klimaatprediker’ of als behorend tot de ‘links-liberale elite’.

Ik reageer op drie onderdelen van uw programma: cultuur en tradities, klimaatbeleid en onderwijs.

U wilt alle uitingen van de islam in ons land verbieden, zoals islamitisch onderwijs, moskeeën, het dragen van hoofddoekjes, omdat dit geloof – u noemt het een ideologie – niet bij ons land zou passen. ‘Allochtonen’ hebben veel te veel rechten in vergelijking met ‘autochtone Nederlanders’, dat is de strekking van uw verhaal. U wilt ons land ‘de-islamiseren’ door zoveel mogelijk mensen weg te sturen die hier volgens u niet thuishoren. Vrijheid is niet voor iedereen weggelegd, in uw programma.

U weet dat het een sprookje is dat u uw kiezers op de mouw speldt, maar u doet net of het een realistisch verhaal is. Dat is het niet. Mensen die al enkele generaties lang in ons land wonen gaat u niet terugsturen, u gaat ze niet verbieden in vrijheid hun geloof te belijden of hun eigen onderwijs te organiseren. U weet ook waarom dat niet gaat gebeuren. De groepen mensen die u als een bedreiging van ‘onze’ vrije, op de ‘joods-christelijke cultuur’ geënte samenleving afschildert, die mensen vormen een onlosmakelijk onderdeel van onze hele samenleving. Ze werken als arts of verplegende in het ziekenhuis, als leraar in het onderwijs, bij de vuilnisophaaldienst, in onze fabrieken en in de dienstverlening. Neem als voorbeeld de zorg, waaraan u in uw partijprogramma een paragraaf wijdt en waarvan bijna alles mij uit het hart gegrepen is. Alsof er plotseling een totaal andere partij aan het woord is! U wilt terecht een forse salarisverhoging voor de medewerkers in de zorg. Maar als dat ervan komt, zult u daar echt niet de verplegende van Marokkaanse afkomst of de thuiszorgmedewerker met een hoofddoekje van uitsluiten. U heeft iedereen heel hard nodig, wij hebben iedereen hard nodig. Houd u alstublieft op met die onzinnige kruistocht tegen groepen mensen. Het zijn onze vrienden, onze buren, onze familie. ‘Zij’ zijn ‘wij’ en ‘wij’ zijn ook ‘zij’. Kruistochten hebben veel leed veroorzaakt en ook deze zal, net als die andere, niets opleveren, behalve grote ellende.

Dan het milieu. U vernauwt de zorg voor onze natuur en onze leefomgeving tot klimaatbeleid en energietransitie. Alle wetenschappelijke bewijzen dat de mens in grote mate bijdraagt aan klimaatverandering schuift u terzijde. En u bagatelliseert het Nederlandse aandeel in het terugdringen van de CO2-uitstoot. Principes als ‘de vervuiler betaalt’ en besef van eigen verantwoordelijkheid noemt u niet. Waarom eigenlijk niet? Als gewone, fatsoenlijke Nederlander, mét christelijke wortels, vind ik die uitgangspunten juist heel belangrijk. Dat klimaatverandering biodiversiteit aantast, dat overbemesting, stikstofuitstoot en de huidige omvang van de veestapel direct leiden tot aantasting van het mooie Nederlandse landschap, dat u zo prijst, wilt u dat niet zien? Of verzwijgt u het doelbewust? Dat Nederland economisch achterop raakt en dat natuur, milieu en klimaat in onomkeerbare problemen komen als er niet veel sterker ingezet wordt op een moderne, klimaatbestendige en ‘groene’ omslag in de economie, negeert u. En dat is geen onzinnig ‘geloof’ van klimaatfetisjisten of een vrijblijvende linkse hobby, maar deze boodschap wordt inmiddels door topeconomen van internationale faam en door wereldwijd opererende economische en financiële instituten als banken en het IMF verkondigd. Als de prachtige Nederlandse natuur en het landschap u lief zijn – ze vormen een belangrijk deel van de Nederlandse identiteit – laat de PVV dan alsjeblieft meedenken over hoe we die het beste kunnen beschermen. Niet door gas te  importeren vanaf de Noordzee en uit Noorwegen, maar door na te denken over zuiniger omgaan met natuurlijke hulpbronnen. De rest van de wereld, de 90% waarvan u zich zo graag zou afsluiten, gebruikt nog geen 10% van alle natuurlijke grondstoffen. De verantwoordelijkheid ligt bij ons, mijnheer Wilders!

Ten slotte het onderwijs. Dat is mijn eigen werkplek. In enkele dingen van wat daarover in uw programma staat, kan ik me helemaal vinden: het terugdringen van functioneel analfabetisme van een kwart van de leerlingen, het bestrijden van het lerarentekort, het afschaffen van het leenstelsel, het waarborgen van vakkennis en pedagogische bagage van de leraar. Hartgrondig mee eens. Maar de rest is echt onzin. U wilt terug naar de pedagogiek van de ‘directe instructie’ in een klas waar structuur, veiligheid, rust en regelmaat heersen. Die twee zaken hebben niets met elkaar te maken. ‘Directe instructie’ is bovendien helemaal niet weg, die vormt nog steeds de hoofdmoot van wat er dagelijks gebeurt in het onderwijs. Daarnaast hebben we gelukkig, dankzij onderwijsmensen die over vernieuwingen nadenken, nog allerlei andere werk- en instructievormen waar leraren gebruik van maken. Op die manier heerst er op de meeste scholen al lang een veilig en gestructureerd leerklimaat. Als lerarenopleider zie ik de voorbeelden daarvan keer op keer in de praktijk. Het wantrouwen dat uit uw programma spreekt ten opzichte van de mensen die dag in dag uit met hart en ziel voor de klas staan, onder andere door ze te beschuldigen van linkse indoctrinatie, het aanzetten tot klimaatspijbelen en het verbieden van zwarte Piet, is grotesk en absurd. Het helpt niet, het is niet constructief. En het is ook niet fatsoenlijk. Val mensen niet aan, maak mensen niet zwart die er anders over denken dan u. Inspireer en motiveer mensen, zoals u dat doet in uw zorgparagraaf. En nog even over dat hijsen van die vlag in de klas; dat is echt belachelijk. Vlaggen zijn geschikt als opluistering van feestelijke gelegenheden. Laten we ze daarvoor blijven gebruiken en niet inzetten voor kleinzielig nationalistisch vertoon en als middel tot min of meer verborgen uitsluiting van anderen.

Uw woorden, die van uw partij, bereiken veel kiezers, mijnheer Wilders. U zou uw invloed veel beter kunnen gebruiken. Help Nederland en zijn inwoners echt vooruit. Verspil uw energie niet aan het buitensluiten van groepen mensen met een bepaalde afkomst of een andere opvatting. Vrijheden die u en ik zo belangrijk vinden, gelden per definitie voor iedereen. Bied de kiezers op wie u zich richt werkelijk een perspectief, door uw energie te richten op het verwezenlijken van uw plannen voor de zorg, het bouwen van woningen, het eerlijker maken van de woningmarkt. Help mee de hypotheekrenteaftrek, die subsidie voor rijke mensen, verder en sneller te beperken, in plaats van tegen te stemmen als daarvoor voorstellen gedaan worden door andere partijen. Ondersteun mensen bij de opvoeding van hun kinderen, zodat ze meer kansen krijgen op school. U maakt de ‘gewone’ Nederlander pas echt gelukkiger als hun kinderen dezelfde kansen krijgen in het onderwijs als iedereen. Mobiliseer de positieve kracht van mensen. Werk samen met andere partijen, want er zijn meer partijen die dat ideaal hebben. Zo helpt u uw kiezers werkelijk. Niet door ze wijs te maken dat alles goed komt als we weer een land zonder ‘allochtonen’ worden, met zwarte Piet en dichte grenzen. U heeft de kans te bouwen aan echte vrijheid, in plaats van aan een zelfopgelegde gevangenschap, waarin we ons met de ogen dicht en de kop in het zand tevreden stellen met stilstand, achteruitgang en isolement. Het gaat niet om mij, maar om u, u heeft de sleutel in handen.

Jan Willem van der Weij

Amsterdam, 6 februari 2021