Moet ik de fossiele sector steunen?

In september maakte ik bezwaar tegen mijn belastingaanslag over 2021, omdat de Nederlandse overheid 17,5 miljard euro per jaar besteedt aan financiƫle ondersteuning van de fossiele industrie. Dit bezwaar is afgewezen op grond van de belastingwet en op grond van eerdere uitspraken van de rechter over gemoeds- en gewetensbezwaren tegen de besteding van belastinggeld. Maar het gaat hier om iets anders dan gewetensbezwaren. De fossiele industrie vormt een directe bedreiging van het leven en onze veiligheid. Daarom ga ik tegen de afwijzing in beroep met het onderstaande beroepschrift.

Lees verder

In beroep bij de rechter in Haarlem

Op 16 november 2023 heb ik in een zitting van de rechtbank ten overstaan van de belastingrechter en in het bijzijn van de Belastingdienst een pleidooi gehouden voor het stoppen met het uitdelen van financiƫle voordelen aan de fossiele industrie via mijn belasting.

Lees hier mijn pleidooi.

De rechter heeft inmiddels een oordeel gegeven. Lees meer over de uitspraak in dit artikel uit het FD van 25 februari 2024.

Te boek als activist

Het magazine van Milieudefensie, Down to Earth, portretteerde mij in de reeks ‘De activist’. Het interview is van Rinske Bijl, Robert Elsing maakte de mooie foto’s.

Lees en bekijk het portret

Het is tijd voor duurzaam Nederlands

Op 31 augustus publiceerde ik met vier collega-lerarenopleiders Nederlands een opinieartikel in Trouw. Kern van het stuk is dat het vak Nederlands veel aanknopingspunten biedt om onderwijs in duurzaamheid te geven en klimaatgeletterdheid te bevorderen. Het is dus te beperkt om leren over duurzaamheid alleen maar aan vakken als aardrijkskunde, biologie, natuur- en scheikunde en economie over te laten. Daarnaast pleiten we voor meer aandacht in het schoolvak Nederlands voor het voeren van gesprekken over gevoelens, om jongeren ook emotioneel te leren omgaan met de gevolgen van klimaatverandering.

Het artikel in Trouw kun je hier lezen.